Merkenbureau Den Herder > MERKENDATABANK

MERKENDATABANK

MERKENDATABANK

Mensen en merken zijn met elkaar te vergelijken. Soms hebben ze een lang leven maar ook vaak sterft een merk eerder dan bedoeld. Het grote verschil tussen merken en mensen is dat merken nooit humeurig zijn, nooit vervelend zijn of andere onhebbelijkheden hebben.

Het grote voordeel van een merk ten opzichte van een mens is dat het geheel opnieuw kan beginnen. Als een merk een aantal jaren heeft bestaan hoeft het geen (te vroege) dood te sterven. In vele gevallen is het merk gedurende een lange periode gebruikt en wordt het omdat de bedrijfsvoering achter het merk wordt gestaakt niet langer gebruikt. Het merk verstoft en raakt in de vergetelheid.

Zo niet bij ons. Merkenbureau Den Herder heeft sinds jaar en dag een merk een merkendatabank waarin merken die niet worden gebruikt, maar die hun nut in het verleden hebben bewezen, te koop worden aangeboden.

Nadat het merk een nieuwe eigenaar heeft gekregen kan het zich opnieuw ten volle ontplooien.

Een nieuw leven, een hergeboorte, met alle kansen van dien.

Zelfs een merk merkt het wel bij Den Herder.

Neem contact met ons op om de huidige voorraad merken te vernemen